Spel i Python med hjälp av Pygame

Om du vill programmera spel i Python, eller om du bara vill åt funktioner som klockan, tangentbordet, musen och displayen, så är pygame ett mycket praktiskt bibliotek. Följ instruktionerna nedan för att få fram en roterande text.

 1. Starta ett terminalfönster med Ctrl-Alt-T.
 2. Skapa ett arbetsbibliotek
  mkdir rotera
 3. Gå till arbetsbiblioteket
  cd rotera
 4. Uppdatera alla källor
  sudo apt-get update
 5. Installera Python 2.
  sudo apt-get install python
 6. Installera editorn Idle.
  sudo apt-get install idle
 7. Installera python-pygame
  sudo apt-get install python-pygame
 8. Starta Idle
  idle
 9. Skapa ett nytt projekt med Ctrl-N.
 10. Kopiera in följande kod.
  Var noga med att få med indragningarna i vänsterkanten eftersom de har en viktig funktion i Python.

  """
   ROTATING TEXT
   Parts of this code is borrowed from Simpson College
   The reason to write comments in English is that Swedish letters
   may cause problems. Try out for yourself.
  """
  # Replace DITT NAMN with your name.
  strYourName = "DITT NAMN"
   
  # Import pygame game engine library with lots of additional functions
  import pygame
   
  pygame.init()
  
  # Define some colours as constants
  BLACK = (0, 0, 0)
  WHITE = (255, 255, 255)
  BLUE = (0, 0, 255)
  GREEN = (0, 255, 0)
  RED = (255, 0, 0)
  
  PI = 3.141592653
   
  # Set x,y size of the window
  screen = pygame.display.set_mode((400,500))
  
  # Enter text that is viewed on top of the window 
  pygame.display.set_caption(strYourName)
  
  # Select the font to use, size, bold, italics
  font = pygame.font.SysFont('Calibri', 100, True, False)
  
  # Start angle of text
  text_rotation = 0
  
  # Create a clock object to control the speed of the text
  clock = pygame.time.Clock()
  
  # Loop as long as running == True
  running = True
  while running:
  
      # Did user decided to quit the program? 
      for event in pygame.event.get():  # User did something
          if event.type == pygame.QUIT:  # If user clicked close
              running = False  # Flag that we want to quit the loop
    
  
      # Clear the window and set window background to white
      screen.fill(WHITE)
   
      # Animated rotation
      text = font.render(strYourName, True, GREEN)
      text = pygame.transform.rotate(text, text_rotation)
      text_rotation += 1  #Rotate one degree every loop
      screen.blit(text, [50, 50])
   
      # Update windows with what we drawn
      pygame.display.flip()
   
      # Limits the speed to 60 loops = 60 degrees per second.
      # Try to increase.
      clock.tick(60)
   
  # Quit program in a controlled manner
  pygame.quit()
  

  9. Leta upp DITT NAMN och skriv in ditt eget namn. Undvik åäö.
  10. Tryck på Ctrl-S och spara som rotera.py.
  11. Kör koden genom att trycka på F5.

 

Gambas basic – Lättare än lättast

Hatar du att misslyckas? Blir du lätt otålig? Kräver du ett snyggt grafiskt gränssnitt? Då är Gambas prefekt för dig. Troligen världens enklaste miljö att skriva kod i och ändå kraftfullt! Tog jag i för mycket nu? Nej, det tror jag faktiskt inte, för det är faktiskt så att Gambas har skrivits i….Gambas!!!

För länge sedan fanns Microsoft Visual Basic 2.0 till Windows, som var lika enkelt. Det växte till det lite krångligare, men kraftfullare Visual Basic 6.0. Sedan försvann tyvärr det mesta av enkelheten när Visual Basic gick upp i Visual Studio.

Gambas har ökat kraftfullheten och bevarat det mesta av enkelheten.

Installera Gambas och skriv ett litet program

 1. Starta ett terminalfönster med Ctrl-Alt-T.
 2. Lägg till Gambas PPA
  sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3
 3. Uppdatera alla källor
  sudo apt-get update
 4. Installera Gambas 3
  sudo apt-get install gambas3
 5. Skapa ett arbetsbibliotek
  mkdir gambas
 6. Starta Gambas 3
  gambas3
 7. Stäng Tips-fönstret
 8. Klicka på ”New project”.
 9. Välj ”Graphical application” och klicka på Next
 10. Välj biblioteket ”gambas” och klicka på Next.
 11. Skriv in ”meaningoflife” under Project name.
 12. Skriv in ”The Meaning of life” under Project title och klicka på OK.
 13. Dubbelklicka på texten FMain, till vänster, och sedan rulla ner till Text under Properties, till höger, och skriv in ”Meningen med livet”.
 14. Välj knappen som det står OK på längst ute till höger och dra in den i fönstret under FMain.form och släpp. Den måste hamna någonstans i överkant.
 15. Klicka på Name under Properties och ändra från ”Button1” till ”btnMeaning”.
 16. Rulla ner till Text under Properties och klicka på den tomma rutan och fyll i ”Klicka här för att få veta meningen med livet!”
 17. Ta tag i de små fyrkanterna kring knappen och ändra storleken så att hela texten syns.
 18. Högerklicka på btnMeaning-knappen och välj Event – Enter.
 19. Kopiera in följande kod.
  If btnMeaning.Y < 200 Then
    btnMeaning.Y = btnMeaning.Y + 200
  Else 
    btnMeaning.Y = btnMeaning.Y - 200
  Endif
 20. Spara med Ctrl-S.
 21. Provkör med F5.

Gambas är helt händelsestyrt (eventbaserat) så något måste hända för att kod ska köras. Vill man göra någon typ av arkadspel så är ett tips att kika på Special – Timer, som man lyfter in som ett objekt i fönstret. Tiden är i tusendelar. Glöm inte att sätta timern till Enabled.

gambas

gambas-logo

Ditt första C-program i Debian Linux/Ubuntu

Som ny programmerare i Linux blir du kanske inte direkt uppmuntrad när du hittar GNU build system med autoscan, aclocal, acheader, autoconf, automake och make.
Lugn! Börja att skapa ett minimalt program i ett terminalfönster. Saknas något paket så kommer Linux att tala om hur du laddar ner det.

 1. Starta ett terminalfönster (prova Ctrl-Alt-T).
 2. Skapa ett nytt bibliotek ”mkdir bollklubben”.
 3. Gå till biblioteket ”cd bollklubben
 4. Installera editorn Gedit ”sudo apt-get install gedit
 5. Starta editorn ”gedit heja.c”.
 6. Kopiera in följande C-program, spara och avsluta:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  printf("Heja HBK!\n");
  return 0;
  }
 7. Kompilera och skapa en körbar fil ”gcc -o hbk heja.c”.
 8. Provkör ditt program ”./hbk

heckert_gnu

GNUs logo är skapad av Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com>