Ditt första C-program i Debian Linux/Ubuntu

Som ny programmerare i Linux blir du kanske inte direkt uppmuntrad när du hittar GNU build system med autoscan, aclocal, acheader, autoconf, automake och make.
Lugn! Börja att skapa ett minimalt program i ett terminalfönster. Saknas något paket så kommer Linux att tala om hur du laddar ner det.

 1. Starta ett terminalfönster (prova Ctrl-Alt-T).
 2. Skapa ett nytt bibliotek ”mkdir bollklubben”.
 3. Gå till biblioteket ”cd bollklubben
 4. Installera editorn Gedit ”sudo apt-get install gedit
 5. Starta editorn ”gedit heja.c”.
 6. Kopiera in följande C-program, spara och avsluta:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  printf("Heja HBK!\n");
  return 0;
  }
 7. Kompilera och skapa en körbar fil ”gcc -o hbk heja.c”.
 8. Provkör ditt program ”./hbk

heckert_gnu

GNUs logo är skapad av Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com>